سمپاشی سوسک فاضلابی

سمپاشی سوسک درشت (سوسری فاضلابی)

  • پنجشنبه 9 خرداد 1398
  • 2070 نفر

سمپاشی سوسک فاضلابی بایستی هر ساله طی برنامه زمان بندی شده مناسب انجام گیرد و بهتر است تمامی ساکنین ساختمان جهت نتیجه بخش بودن سمپاشی به صورت همزمان اقدام کنند.