سمپاشی موش,روش IPM,سمپاشی موش تلفیقی

سمپاشی و طعمه گذاری موش به روش IPM(تلفیقی) | بهترین سم برای کشتن موش

  • پنجشنبه 9 خرداد 1398
  • 1860 نفر

قبل از مبارزه با موش بایستی نسبت به کسب اطلاعات زیر اقدام نمود :تعیین نوع موش،محل زندگی موش،فصل مبارزه با موش ، انواع روشهای مبارزه با موش،غلظت سم و نوع سم برای سمپاشی موش