سمپاشی مگس,IPM,سمپاشی مگس تلفیقی

سمپاشی مگس به روش IPM(تلفیقی) | سم مگس

  • پنجشنبه 9 خرداد 1398
  • 2189 نفر

مؤثرترین و بهترین روش کنترل و سمپاشی مگس ها، ابتدا شناسایی گونه مگس مورد نظر می باشد که باید حتما توسط یک کارشناس دفع آفات صورت گیرد.